COVID-19 
Afspraken in onze praktijk kunnen zeker doorgaan, maar voor mensen met klachten zoals niezen, hoesten of koorts niet. Therapie via videogesprek kan op aanvraag. Uiteraard verlopen consultaties steeds met in acht name van gepaste afstand en hand- en hoesthygiëne. Voor vragen hierover kunt u ons uiteraard steeds contacteren op bjorn@psychotherapie-sint-kruis.be


Praktijk voor Psychotherapie en Systeeminterventie

Wegwijs

We leiden u graag rond in de concrete werking van onze praktijk. Vaak is het zetten van de eerste stap naar psychotherapie niet zonder weerstand, we moeten een drempel over en dat is normaal. We hopen dat deze website u kan helpen die keuze iets beter en makkelijker te maken. 

meer informatie

wat wij doen

De Praktijk voor  Psychotherapie en Systeeminterventie is al ruim 17 jaar een vaste waarde in uw regio.  We bouwden doorheen de jaren een goede relatie op met huisartsen, waarbij we veel belang hechten aan samenwerking en communicatie.  Daarnaast bleek dat we met onze praktijk veel bevredigende en gewenste resultaten bereikten, waardoor we het vertrouwen van artsen en doorverwijzers konden verdienen. We zijn gekend als kortdurend, efficiënt, duurzaam en to the point.

Welke vragen?
We  zijn elk gespecialiseerd in de behandeling van verschillende soorten vragen en we sturen intern naar elkaar door: koppeltherapie, opvoedingsvragen, jongeren met gedragsproblemen, depressieve klachten, rouw- en verliesbegeleiding, angst en paniek, zelfvertrouwen en zelfbeeld, faalangst, agressie en geweld, verslaving, misbehandeling en misbruik, werkgerelateerde problemen, burn-out, dwanghandelingen, eetproblemen, aanhoudende lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, enz...

Dingen die we belangrijk vinden
We werken graag samen met uw huisarts, waar we de communicatie mee versterken en die er mede op kan vertrouwen dat u zeer snel kan geholpen worden. We hebben  geen wachtlijst  en dit door een goed beeld te krijgen op wat we van elke huisarts(enpraktijk) mogen verwachten, zo werken we met voldoende doorverwijzers samen om onze agenda te vullen maar niet met te veel omdat anders wachttijden zouden ontstaan. We zijn erkend door BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventie) en daardoor hebben we samenwerkingsovereenkomsten met verschillende mutualiteiten voor de terugbetaling van psychotherapie. We werken soms met 2 therapeuten indien noodzakelijk en mogelijk.

meer informatie

Contactgegevens

De praktijk bevindt zich in Sint Kruis, deelgemeente van Brugge

Moerkerkse Steenweg 210
8310 Sint-Kruis

We kozen voor een anonieme gevel, zonder naambord of dergelijke. Zo hopen we dat de drempel wat lager wordt.

Tel    050 67 81 18
@     bjorn@psychotherapie-sint-kruis
@     anouck@psychotherapie-sint-kruis.be 
@     alexis@psychotherapie-sint-kruis.be
@     dirk@psychotherapie-sint-kruis.be
@     audrey@psychotherapie-sint-kruis.be

web  www.psychotherapie-sint-kruis.be 

online afsprakenagenda: 

www.afsprakenagenda.be/100/psychotherapie-sint-kruis 

meer informatie

Wie we zijn

De psychotherapeuten in de praktijk hebben een geschikte wetenschappelijke basisopleiding en meerdere vervolgopleidingen, waaronder een erkende langdurige therapieopleiding. Dat zorgt ervoor dat zij erkend zijn door de BVRGS en dat ook onder de wet De Block die de uitoefening van psychotherapie als behandelvorm regelt, de therapeuten autonoom psychotherapie mogen aanbieden.

Björn Decoster

Björn is geboren in 1976. Hij woont in Brugge met zijn vrouw Lies en hun twee zonen, Naas en Rein.

Björn werkt als psychotherapeut, enerzijds in de eigen praktijk waar hij individuen, koppels, gezinnen en grotere systemen ziet en anderzijds verbonden aan psychiatrisch ziekenhuis onzelievevrouw te Brugge waar hij als familietherapeut werkt voor de afdelingen waar depressie en persoonlijkheidsstoornissen worden behandeld. Verder is Björn verbonden aan CoDrie, waar hij vooral als coach van leidinggevenden en teams, als intervisor, als consultant en als docent in het open aanbod ‘coaching’ en ‘werken met gezinnen’ wordt ingeschakeld.

Na zijn basisopleiding in Gent te hebben afgerond, volgde Björn van 1999 tot 2003 een intensieve opleiding Systeeminterventies en Gezinstherapie in het Centrum voor de Studie van het Gezin in Gent bij mevr. Maryse Engel.

Björn is therapeutisch naast zijn basis van systemisch en contextueel denken, ook geschoold in psychodynamisch werk, motiverende gespreksvoering, organisatieontwikkeling, groepsdynamiek, coaching en intervisie.

Anouck Baeyens

Anouck is geboren in 1977, ze woont in Brugge samen met haar man Rein en hun twee kinderen Emile en Juliette.

Na haar basisopleiding in Leuven te hebben voltooid, startte Anouck haar carrière in het CAW van Brugge, waar ze nog steeds verbonden is aan het ambulant begeleidingsteam.
Anouck combineerde het werk met een verdere opleiding psychopathologie aan de Open Universiteit te Gent.
Vanuit haar sterke interesse en haar ervaring in het werken met ‘systemen’, koos Anouck daarna voor de opleiding Relatie- en Gezinstherapie in KERN (2007-2011).

Anouck is therapeutisch geschoold in het systemisch en contextueel denkmodel. In de loop van de jaren heeft ze ook heel wat zaken uit andere stromingen opgepikt (cliëntgerichte - experiëntiële psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness,…), dit alles integreert ze in haar eigen hulpverleningsstijl.

Alexis D’Hondt

Alexis is geboren in 1992. Hij woont in Brugge samen met zijn vriendin Delphine.

Na het succesvol afronden van de opleiding tot klinisch psycholoog en de langdurige stage in CGG Waas en Dender, startte hij zijn loopbaan bij Multifunctioneel Centrum De Hagewinde. Vandaag werkt hij als psycholoog in de afdeling kinderpsychiatrie van het Sint-Lucas Ziekenhuis te Brugge.

Door zijn interesse in werken met ouders van kinderen en jongeren is zijn nieuwsgierigheid naar koppeltherapie en gezinsdynamieken gegroeid. In het postgraduaat aan de Universiteit Gent specialiseert hij zich daarom in ‘Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie’.

Als psycholoog met ervaring in het werken met zowel kinderen, volwassenen als gezinnen, is Alexis breed inzetbaar. Zijn directieve stijl wisselt hij af met een oprecht geïnteresseerde houding die uitnodigt. 

Dirk Snauwaert

Dirk is geboren in 1960. Hij woont in Brugge met zijn vrouw Katrien. Zij hebben 3 volwassen kinderen: 2 zonen Jelle en Obe en dochter Ymke. Dirk en Katrien zijn grootouders van 4 kleinkinderen en een pleegkleinkind.

Dirk werkt sinds 1984 in het psychiatrisch ziekenhuis onzelievevrouw te Brugge. Hij werkt er als familietherapeut voor mensen met kwetsbaarheid voor psychose. Hij brengt ook zijn expertise vanuit de ouderenpsychiatrie met zich mee.

Van 1992 tot 1995 volgde hij aan het Communicatiecentrum -afdeling familietherapie - van het Universitair Psychiatrisch centrum te Lovenjoel de opleiding systeem- en familietherapie.
In september 2019 startte hij in het IPRR te Mechelen met de jaaropleiding Slingeren tussen verbinding en autonomie – Therapeutisch werken met koppels.

Dirk gelooft sterk in het terugvinden van de eigen kracht, individueel, als koppel of als gezin. Dirk gaat graag op zoek naar de goede redenen die iemand heeft om een bepaald gedrag te stellen. In therapie wordt een nieuw verhaal geschreven dat naar betere oplossingen kan leiden. Therapie maakt veerkrachtiger.

Audrey De Roeck

Audrey is geboren in 1989. Zij woont in Brussel samen met haar vriend Raynald en hun dochter Emma.

Audrey werkt in het psychiatrisch ziekenhuis onzelievevrouw te Brugge, waar ze ervaring opdeed in werken met een waaier aan problematieken gaande van depressie, persoonlijkheid, psychotische kwetsbaarheid, verslaving, enz. Ze werkte er ook een jaar als vervangend familietherapeut. Daarnaast werkt zij als psychotherapeut in haar eigen praktijk in Brussel waar zij individuen, koppels en gezinnen ziet.

Na haar basisopleidingen in Gent te hebben voltooid, volgde Audrey een postgraduaat contextuele therapie aan de Artevelde Hogeschool.

Audrey is uitgesproken mensgericht, actie- en doelgericht en creatief in het zoeken naar oplossingen.

Prijs en terugbetaling

De therapeuten werken per uur. Normaal duurt een eerste gesprek (intake) makkelijk anderhalf uur en een vervolggesprek ruim een uur. De ervaring leert ook dat gesprekken met koppels en gezinnen langer duren dan individuele gesprekken. De kostprijs bedraagt €60 per uur voor individuen, koppels en gezinnen. Hoeveel mensen er in de sessies betrokken zijn, maakt dus geen verschil in prijs.

U komt ongeveer om de 2 weken langs en dit om te beginnen een 3-tal keer. Daarna bekijken we samen wat er reeds in beweging is gebracht en waar we eventueel moeten op verder werken. We spreken dan ook samen af wat we willen bereiken en wanneer u terugkomt.

De praktijk is erkend door zowat alle mutualiteiten voor de terugbetaling van psychotherapie, maar elke mutualiteit verschilt in voorwaarden en bedragen. Raadpleeg daarom best uw eigen mutualiteit om precies te weten waar u recht op heeft. Psychotherapie is tot op vandaag verder nog niet terugbetaalbaar via RIZIV. De praktijk is voorstander van het reglementeren van ons beroep en dus ook van het terugbetaalbaar maken ervan. Einde 2013 is hiertoe, mede door de inspanningen van onze beroepsvereniging (BVRGS.be), een wetsvoorstel goedgekeurd dat tegen 1 september 2016 in uitvoering had moeten worden gebracht. Dat is op vandaag echter nog steeds niet gebeurd.
Het voorstel beperkt zich voorlopig tot de erkenning en bescherming van de behandelvorm, de terugbetaling zou in een tweede fase worden geregeld.

meer informatie

Afspraak

Een afspraak maken kan op verschillende manieren 

Via de online afsprakenagenda waar u meteen een afspraak kunt boeken in onze agenda: www.afsprakenagenda.be/100/psychotherapie-sint-kruis 

In de afsprakenagenda zijn naam en telefoonnummer nodig om een afspraak te kunnen maken. Er is ook ruimte om een mailadres na te laten, een bevestigingsmail te ontvangen van een gemaakte afspraak en om bijkomende informatie na te laten over uw specifieke vraag. 

Telefonisch via 050 67 81 18 (mogelijks hoort u het antwoordapparaat waarbij u uw naam en telefoonnummer kunt nalaten en dan bellen wij u zeker terug)

Via mail op bjorn@psychotherapie-sint-kruis.be 
 
Een interessante website waar onder meer andere erkende collega-therapeuten in uw regio te vinden zijn is www.bvrgs.be  de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.